Bättre bonus
för Mästerföraren

Bättre bonus för Mästerföraren

Har du kört 4 år utan skador med 70 % i bonus?

  • Du kan ha samlat skadefria år i vilket bolag som helst.
  • Du får Mästerförarens bonus och din trafikförsäkringspremie sjunker med cirka 17 %.
  • Mästerförarbonusen kvarstår ännu efter den första skadan.
  • Du kan få Mästerförarförmånen förutom för bilen också för din motorcykel och husbil.

Varför lönar det sig att ta fordonsförsäkringen från If:

  • Mästerförarförmånen får du endast som kund hos If.
  • Du får snabbt hjälp om olyckan är framme. Vi löser över 80 % av fallen inom 24 timmar.
  • 93 % av våra kunder är nöjda eller mycket nöjda med vår skadehantering.

Vi belönar de bästa förarna

Vi tycker det är rättvist att omsorgsfulla förare betalar mindre för sin försäkring. Därför belönar vi dem med den rejäla Mästerförarförmånen.

När du kört fyra försäkringsperioder i följd utan skador med full bonus på 70 %, höjer vi bonusen på din trafikförsäkring till 75 %. Och bonusen sjunker inte efter en skada. Förmånen innebär 17 % förmånligare trafikförsäkring. Du kan ha samlat skadefria år i vilket försäkringsbolag som helst, men Mästerförarförmånen får du endast som kund hos If. Den fortlöpande förmånen läggs automatiskt till din försäkring.​

Mästerförarförmån för unga förare – kolla vad förmånen för unga innebär

Flerbilsförmån – rabatt för dig som har flera bilar

Självriskkonto

Som Ifs Förmånskund får du 20-40 euro/år i If Självriskkontot upp till 200 euro för varje skadefritt år.​ Kontrollera beloppet av din If Självriskkonto i Mina sidor​.​​