Samtalspriser och bandning av samtal

Samtalspriser

När du ringer till Ifs nummer som börjar med 010 19 debiteras för samtal från det fasta nätet i hemlandet lokalnätsavgiften och för samtal från mobiltelefon den mobilsamtalsavgift som din operatör debiterar.

När du ringer till Ifs servicenummer som börjar med 010 51 debiterar vår teleoperatör följande priser av våra kunder

  • vid samtal från det fasta nätet
    8,35 cent/samtal + 6 cent/min.
  • från mobiltelefon
    8,35 cent/samtal +17,17 cent/min.

Bandning av samtal

Vi bandar en del av våra kundsamtal för att säkerställa servicekvaliteten och utveckla vår kundtjänst. If använder bandupptagningarna vid handledning och utbildning av sin personal. Bandupptagningarna hanteras endast av personer som har befogenheter till det och de har tystnadsplikt.