Mobil id - det nya sättet att logga in på Mina sidor

Med hjälp av Mobil id kan du behändigt logga in på Mina sidor med mobiltelefonen!

Mobil id är en tjänst som tillhandahålls av telefonoperatörerna. Med hjälp av tjänsten kan du styrka din identitet med mobiltelefonen. För tjänsten behöver du ett SIM-kort med mobil id, dvs. ett mobilcertifikat, som du får till din mobiltelefon från din operatör.

Du använder certifikatet när du loggar in på olika webbtjänster samt vid elektronisk signering. Tjänsten är lätt och trygg att använda och fungerar i alla mobiltelefoner.

If tar i bruk Mobil id som första försäkringsbolag i Finland. Du kan använda mobilcertifikatet när du loggar in på Mina sidor för att sköta dina försäkringsärenden, göra skadeanmälan eller godkänna ett försäkringsförslag. Mobilcertifikatet fungerar vid inloggning på samma sätt som dina webbankskoder, dvs. styrker din identitet.

Fördelarna med Mobil id

  • Mobiltelefonen finns alltid till hands
  • Lätt att använda, endast en behörighetskod
  • Lämpar sig för många olika slags tjänster som kräver identifiering eller signering
  • Med ökat antal tjänsteleverantörer ökar användningen av mobilcertifikat vid skötseln av dagliga ärenden

Mobil id fungerar hos If tills vidare endast i Elisas certifikatstödjande anslutningar. Övriga operatörer börjar erbjuda tjänsten under våren 2011.

Läs mer om mobilcertifikatet:
www.mobiilivarmenne.fi
www.elisa.fi/varmenne
www.dna.fi/mobiilivarmenne
www.sonera.fi/id

Säkerhet