Ärendehantering i If Foldern

Som kund hos If har du en elektronisk folder, där du alltid hittar den senaste informationen om allt som rör dina försäkringar och ersättningar.​​​​​​​​​

I If Foldern kan du

  • godkänna försäkringsofferter ​
  • fylla i en hälsoutredning
  • och lämna förmånstagarförordnande
  • göra ändringar i dina kunduppgifter
  • anmäla skada och se dina ersättningsbeslut
  • se dina försäkringar, ta fram försäkringsbrev och räkningar samt beställa försäkringsintyg
  • skicka meddelanden till If och ta emot meddelanden – meddelandena sparas i din folder
  • ta i bruk pappersfria tjänsten​ – du slipper pappersfakturor
  • göra anmälan om avställning eller påställning av din motorcykel
  • beställa ett Green Card, dvs. Grönt kort.

Tänk på morgondagen – börja använda If Foldern redan i dag

Logga in på din folder med dina personliga webbankskoder eller med ett mobilcertifikat. Du får ett meddelande till din mobiltelefon eller e-post, när det kommit in nya meddelanden, räkningar eller dokument till din If Folder. Det är tryggt att använda webbtjänsten, eftersom alla förbindelser är SSL-krypterade. Endast du ser dina personliga uppgifter.

Nytt på kommande:

Mina sidor ersätter
If Foldern under december

På Mina sidor sköter du dina försäkringsärenden enklare, klarare och mer överskådligt än tidigare. I fortsättningen har du också smidigt tillgång till tjänsten via din smarttelefon eller surfplatta.

Lugn, du behöver inte göra någonting för att få tillgång till Mina sidor. Det sker automatiskt. Du loggar in behändigt med dina nätbankskoder eller ett mobilcertifikat, på samma sätt som till If Foldern.