Ärendehantering i If Foldern

Som kund hos If har du en elektronisk folder, där du alltid hittar den senaste informationen om allt som rör dina försäkringar och ersättningar.​​​​​​​​​

I If Foldern kan du

  • godkänna försäkringsofferter ​
  • fylla i en hälsoutredning
  • och lämna förmånstagarförordnande
  • göra ändringar i dina kunduppgifter
  • anmäla skada och se dina ersättningsbeslut
  • se dina försäkringar, ta fram försäkringsbrev och räkningar samt beställa försäkringsintyg
  • skicka meddelanden till If och ta emot meddelanden – meddelandena sparas i din folder
  • ta i bruk pappersfria tjänsten​ – du slipper pappersfakturor
  • göra anmälan om avställning eller påställning av din motorcykel
  • beställa ett Green Card, dvs. Grönt kort.

Tänk på morgondagen – börja använda If Foldern redan i dag

Logga in på din folder med dina personliga webbankskoder eller med ett mobilcertifikat. Du får ett meddelande till din mobiltelefon eller e-post, när det kommit in nya meddelanden, räkningar eller dokument till din If Folder. Det är tryggt att använda webbtjänsten, eftersom alla förbindelser är SSL-krypterade. Endast du ser dina personliga uppgifter.