Gold

Försäkringsskyddet som ingår i Handelsbankens Gold-kreditkort
  • Reseskyddet (resenär- och  resgodsförsäkring, skydd för reskassa samt ansvars- och rättsskyddsförsäkringar för resenär): gäller när minst 50 % av resan betalats med Handelsbankens Gold-kreditkort.
  • Köpskydd: gäller när föremålet köpts med Handelsbankens Gold-kreditkort.
  • Hole-in-One -försäkring: gäller för innehavare av Golfpiste.com Gold MasterCard-kort för kostnader för en champagneservering på klubbrestaurangen till följd av en hole in one.

​Hjälp i försäkringsärenden får du på If’s försäkrings service,
tfn 010 514 5820 eller via e-post if.travel@if.fi. Här kan du också beställa produktbroschyren och försäkringsvillkoren. I ersättningsärenden kan du kontakta If's ersättningsservice
tfn 010 515 8203 eller via e-post travel.claims@if.fi.

Skadeanmälningar

Anmälan om sakskada -blanketten innehåller resgodskador, resekassaskydd, köpskydd och Hole-in-One.