Så här söker du ersättning på basen av kreditkortförsäkringen

​Försäkringsskyddet ingår i följande kort:

 • MasterCard
 • MasterCard Gold / Visa Gold
 • MasterCard Platinum 

​Så här söker du ersättning för olycksfall eller sjukdom under resa, annullering av resa och avbruten resa. Ersättning för försenad flygresa kan du söka, om du har ett Platinum-kreditkort. 

 1. Fyll i skadeanmälan och tryck på Skicka. Skadeanmälan skickas elektroniskt direkt till If.
 2. Du får en kvittering om lyckad sändning av anmälan.
 3. Skicka det skriftliga intyget (läkarintyg) gällande orsaken till annullering av resa eller avbruten resa samt verifikat gällande kreditkortsbetalning (kopia av kvittot eller kontoutdraget) samt verifikaten gällande sjukvårdskostnaderna gällande olycksfall eller sjukdom under resa med möjligt avdrag av ersättningar från Folkpensionsanstalten (FPA) till adressen:

  If Skadeförsäkringsbolag Ab
  PB1052
  Info: 419
  Beteckning 5012014
  00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

 4. Vi behandlar ditt skadefall då vi fått de ovannämnda handlingarna. Om du har frågor gällande ditt skadefall, kan du kontakta våra ersättningshandläggare
  telefon 010 515 8203 (vardagar kl 8-16)
  e-post travel.claims@if.fi

​Så här söker du ersättning för skada gällande resgods, resekassaskydd och  köpskydd. Om du har ett Golfpiste.com eller Platinum kreditkort kan du söka ersättning på basen av Hole-in-One-skyddet.

 1. Fyll i skadeanmälan
 2. Skicka skadeanmälan och brottsanmälan (ifall det är fråga om brott), transportbolagets intyg (till exempel PIR-raport) samt verifikat över att resan är betald med kreditkort. I fråga om köpskyddet behöver vi det originala kvittot. Skicka dessa handlingar till adressen:

  If Skadeförsäkringsbolag Ab
  PB 2012
  20025 IF

 3. Ifall vi behöver tilläggsuppgifter, kontaktar vi dig. Om du behöver råd gällande ansökan om ersättning kan du kontakta våra ersättningshandläggare
  telefon 010 514 5426 (vardagar kl 8-16)
  epost property.claims@if.fi

​Så här söker du ersättning för ansvarsskada 

 1. Fyll i skadeanmälan, om det har inträffat en ansvarsskada under resa och du har förorsakat skada åt en utomstående för vilken du möjligen är ersättningsskyldig. Fotografier, räkningar och andra handlingar gällande skadan kan du bifoga till anmälan vid punkten ”Bilagor” och ”Bifogade filer”.
 2. Meddela försäkringsnumret enligt följande på skadeanmälan:
  - MasterCard  0090903714001
  - Gold   0090903714002
  - Platinum 0090903714003
  Meddela också numret på ditt kreditkort vid punkten ”Försäkringstagarens övriga försäkringar”.
 3. Ifall vi behöver tilläggsuppgifter, kontaktar vi dig.

​Så här söker du ersättning för rättsskyddsskada 

 1. Fyll i skadeanmälan, om det har inträffat en rättsskyddsskada under resa. Anspråksbrev, svarsbrev, stämningsansökan, svar på stämningsansökan eller andra handlingar som gäller ärendet, kan du bifoga till anmälan vid punkten ”Bilagor” och ”Bifogade filer.
 2. Meddela försäkringsnumret enligt följande på skadeanmälan:
  - MasterCard  0090903714001
  - Gold   0090903714002
  - Platinum 0090903714003
  Meddela också numret på ditt kreditkort vid punkten ”Objekt nr/adress”.
 3. Ifall vi behöver tilläggsuppgifter, kontaktar vi dig