Undersökningar

If genomför regelbundet undersökningar inom många olika delområden av livet. På enkäterna svarar alltid minst cirka 1 000 personer. Urvalet är slumpmässigt och statistiskt verifierat på riksomfattande nivå.

Undersökningarna kan rikta sig exempelvis till den stora allmänheten, till äldre, ungdomar, körkortsinnehavare, rektorer eller helt enkelt till alla 16–79-åringar. Vi anlitar olika undersökningsinstitut och varierande underlag.

Hittade du vad du sökte?

Alla undersökningar du hittar här får användas för publicering. Vi är tacksamma för att du alltid anger försäkringsbolaget If som källa.

Om du söker exakta siffror, uppgifter om en bestämd undersökning eller undersökningar inom ett bestämt område, kontakta If Kommunikation.

Mer information om undersökningarna finns också i våra meddelanden.