If Specialister

If Specialisten är en pålitlig och trovärdig informationskälla för journalisten. Specialisten kan tolka sitt eget ansvarsområde på ett lättförståeligt sätt. If Specialisterna samarbetar med If Kommunikation och är lätta att nå.