​När det gäller annonsförsäljning i samband med reklam ber vi dig att kontakta vår mediebyrå:

MEC Finland Oy
Maaka Virtanen
maaka.virtanen@mec.fi
tfn  +358 207 199 211