Ifs årsskrift

Sedan 2008 ger If ut en årsskrift, i syfte att belysa och dra igång en debatt kring viktiga samhälls- och framtidsfrågor. En rad framstående forskare och personer från näringslivet skriver inom ramen för varje års tema hur de ser på de olika utmaningar vi står inför.

Framtidens risker

Kemikalier som kan skada människor och miljö, bristande IT-säkerhet och nanoteknikens okända effekter är tre exempel på framtidens risker. Men allt efterom samhället förändras, förandras även hotbilderna. Vilka som är morgondagens hot blir allt svårare att förutsäga.

Framtidens risker är temat för If årskrift 2011. Mot slutet av skriften finns ett avsnitt som presenterar If och resultatet för 2010.

Jakten på den mänskliga faktorn

Vad är det som gör att vi dagligen begår mängder av fel, fast vi så gärna vill göra rätt? Ingenjörerna har länge talat om människans brister, nu flyttas fokus till teknikens begränsningar. Den mänskliga faktorn är nämligen här för att stanna. Och kanske kan människan omvärderas från felkälla till unik tillgång. Det är temat för Ifs årsskrift 2010.

Hälsa 3.0

Hur ska vi få råd med vården i framtiden – och vem ska betala? Det är nyckelfrågan i Ifs årsskrift 2009.

Hälso- och sjukvård är en av de viktigaste samhällsfrågorna. Vilka politiska beslut som tas, vilka upptäckter som görs, vilka nya vårdformer som utvecklas, har direkt betydelse för våra liv.

Och det är en svår politisk fråga. Om 30 år har antalet gamla som kan behöva sjukhusvård kraftigt ökat i de nordiska länderna. Samtidigt revolutionerar ny forskning både vård och läkemedel. Det innebär ökande kostnader. Det allmännas resurser kommer inte att räcka till för allt som blir möjligt att göra.

If och andra försäkringsbolag kompletterar redan den offentliga hälso- och sjukvården, exempelvis genom barnförsäkringar och arbetsskade- och sjukvårdsförsäkringar. Många tror att försäkringsbolagens roll kommer att växa väsentligt de kommande årtiondena.

Staden 2035

Staden 2035 Den nordiska staden år 2035 är temat för Ifs årsskrift 2008. ”Staden 2035” försöker fånga några av de viktigaste utmaningarna våra samhällen kommer att stå inför om en generation. Hur vi ska bo, hur vi ska jobba och vilka som hamnar utanför är några av de frågor skriften belyser med hjälp av forskare, skribenter och politiker.

– Vi hoppas att den här skriften blir startpunkten för en bred diskussion om hur den nordiska staden bör se ut om en generation, säger Ifs kommunikationsdirektör Katarina Mohlin.

Ifs årsskrift ”Staden 2035”, tilldelades Svenska Publishing-priset 2008.