​If i ett nötskal

If försäkrar det som är värdefullt i livet. Tack vare 6 800 kompetenta medarbetare är våra 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum rätt försäkrade och kan känna sig trygga med att de får den hjälp de behöver – om något skulle hända.

Fakta om If

 

​If gör gott

If vill tillsammans med sina samarbetspartners bidra till en ökad trygghet och säkerhet i samhället. Våra viktigaste understödsobjekt är If Friidrottskolor, kampanjen för att trygga barnens skolväg vid övergångsställena och kampanjen Gulnäbb i trafiken samt If Trygghetsfond.

Läs mer om Ifs understödsobjekt