Nyhetsartikel, 23 april 2008

Huolimattomuus ja sähkölaitteet polttavat koteja

Suomessa sattuu vuosittain yli 1000 tulipaloa, joissa syttymisen syynä on sähkö. Lähes viidennes suomalaisista voisi ajatella korjaavansa itse kodin sähköjohtoja tai kaapeleita. Tietämättömyys ja huolimattomuus saavat kodit yhä useammin liekkeihin.

Vuonna 2007 Suomessa menehtyi 17 ihmistä sähköstä tai sähkölaitteista alkunsa saaneessa palossa. Useimmiten sähköpalo syttyy televisiosta, pesukoneesta tai lieden päälle unohtuneesta esineestä.

- Tilastot osoittavat, että suurpalon syynä on yleisimmin inhimillinen huolimattomuus, joka usein yhdis-tyy humalatilaan. Myös sähkölaitteet ovat Ifin tilastojen mukaan merkittäviä suurpalojen aiheuttajia, vahingontorjunta-asiantuntija Niko Satto Ifistä kertoo.

Vaikka huolimattomuus ja sähkölaitteet ovat kaksi merkittävintä suurpalojen syytä, suhtautuvat suomalaiset sähkötöihin suhteellisen huolettomasti. Ifin TNS Gallupilla tammikuussa 2008 teettämässä kyselyssä ilmeni, että 18 prosenttia ihmisistä voisi ajatella asentavansa tai korjaavansa itse kodin sähköjohtoja tai kaapeleita (n=500 vastaajaa). Erityisen aktiivisina kodin sähkönikkareina kyselyssä erottautuivat 45-59-vuotiaat miehet. Satto vastustaa ehdottomasti kodin sähkölaitteiden omatoimista asentamista.

- Omat asennukset aiheuttavat helposti oikosulkuja, laitteiden rikkoutumisia ja pahimmillaan vakavia henkilövahinkoja.

Itse tehtyjen asennusten tai huolimattomuuden seurauksena aiheutetut tulipalot kuuluvat pääasiassa vakuutuksen korvauspiiriin. Ainoastaan törkeissä huolimattomuustapauksissa tuhoja korvataan vain osittain. Palon aiheuttajan vakuutus ei kuitenkaan korvaa yleensä naapurille aiheutuneita tuhoja.
  
- Esimerkiksi useaan asuntoon leviävässä kerrostalopalossa jokainen pääsääntöisesti vastaa oman omaisuutensa tuhoutumisesta. Kiinteistölle aiheutuvat vahingot, kuten rakenteiden vaurioitumisen, kattaa taloyhtiön ottama vakuutus, Satto kertoo.

Palovaroittimen säännöllinen testaus ja paristojen vaihtaminen on helpoin keino varmistaa oma ja läheisten turvallisuus. Perinteistä palovaroitinta edistyneempi versio on älypalovaroitin, joka estää sähkölaitepalot katkaisemalla sähkönsyötön valituista laitteista ja pistorasioista välittömästi havaittuaan savua.

- Esimerkiksi kuumalle levylle tippunut paperi syttyy 15 minuutissa aiheuttaen sen jälkeen rajun tulipaon. Älypalovaroitin katkaisisi virran syötön liedestä jo muutaman minuutin jälkeen, eli jo ennen palon syttymistä, havainnollistaa erikoistutkija Jukka Hietaniemi VTT:stä.

Hietaniemi uskoo, että älyvaroittimilla voitaisiin estää merkittävä osa vakavista asuintalopaloista. Niko Satto korostaa erityisesti asenteiden merkitystä palontorjuntatyössä. Ifin yhtenä tavoitteena on vähentää sähköpaloja tarjoamalla tietoa rakennusten sähköön liittyvistä riskeistä sekä niihin varautumisesta.

Lisätiedot ja yhteydet:
Anja Talasmo, viestintäjohtaja, If, 010 514 4027
Niko Satto, vahingontorjunta-asiantuntija, If, 010 514 1383

If on johtava vahinkovakuuttaja Pohjoismaissa ja Baltiassa. 6400 työntekijäämme tarjoaa korkealaatuisia vakuutustuotteita ja -palveluita 3,6 miljoonalle henkilö- ja yritysasiakkaalle. Vahinkovakuutusten asiantuntijana olemme myös mukana ennaltaehkäise-mässä vahinkoja ja onnettomuuksia. Tavoitteemme on parantaa asiakkaidemme ja samalla koko yhteiskunnan turvallisuutta. If kuuluu suomalaiseen Sampo-konserniin.Fill the correct Location property of this webpart. ( Go to Settings list )