Nyhetsartikel, 8 november 2011
Tre av tio uppger att de skulle gå ut i en rökfylld trappuppgång, om det vällde in rök i bostaden från trappan. Endast varannan skulle hålla dörren stängd. Varje dag bryter det ut tio bostadsbränder i Finland. Rök- och kolosförgiftning är den vanligaste dödsorsaken vid eldsvådor.
Unga vuxna är mer benägna än andra åldersgrupper att vid en eldsvåda gå ut i en rökfylld trappuppgång. I åldersgruppen under 35 år skulle nära fyra av tio gå ut i trappuppgången för att ta reda på varifrån röken kommer, om det sipprade in rök genom brevinkastet i en höghuslägenhet. Männen skulle klart oftare än kvinnorna försöka ta reda på var det brinner.

Detta framgår av den brandsäkerhetsenkät som If Skadeförsäkringsbolag och Räddningsbranschens Centralförbund i Finland låtit göra. På enkäten svarade 1 008 finländare.

Utgående från enkätsvaren är finländarna osäkra på hur man borde handla om det börjar brinna i ett höghus. Varannan skulle hålla dörren till en rökfylld trappuppgång stängd, i åldersgruppen under 35 år skulle däremot endast fyra av tio hålla dörren stängd. Åtta av tio skulle ringa nödnumret, i åldersgruppen under 35 år är motsvarande siffra sju av tio.

- Rök- och kolosförgiftning är den vanligaste dödsorsaken vid eldsvådor och därför ska man inte gå ut i en rökfylld trappuppgång. Om det inte brinner i ens eget hem, är det klokare att stanna kvar i höghuslägenheten och vänta på hjälp än att famla omkring i röken i en labyrintartad trappuppgång. Höghusen är byggda så att branden inte ska kunna sprida sig från en bostad till en annan, berättar försäkringsdirektör Veli-Pekka Kemppinen från If.

Årligen utbryter cirka 3 500 bostadsbränder, vilket innebär att det varje dag brinner i cirka tio hushåll. Enligt preliminära uppgifter från SPEK har 50 människor omkommit i eldsvådor i januari–oktober 2011. Offren dör i allmänhet av kolos och giftiga rökgaser, inte av lågorna eller hettan. Kolos är en luktlös, smaklös och färglös gas och därför mycket svår att lägga märke till.


Var fjärde säger ’nej’ till släckningsfilt

Finländarna garderar sig tillfredsställande mot eldsvådor. Fler än nio av tio berättar att de äger en brandvarnare men endast vartannat hushåll har en släckningsfilt. Handbrandsläckare finns i vart femte hushåll. Sämst utrustade i händelse av eldsvådor är unga vuxna, i synnerhet studerande.

Enligt enkäten upplevs släckningsfilten som förmånlig, nyttig och lätt att använda. Ändå har endast varannan som inte äger en släckningsfilt övervägt att skaffa en sådan.
I synnerhet bland de unga är släckningsfiltens utseende av betydelse. Var tredje i åldern 18–35 år säger att släckningsfilten inte passar in i inredningen, då var fjärde av den övriga befolkningen tänker på samma sätt.

Unga vuxna förvarar oftare släckningsfilten undangömd än andra åldersgrupper. Av dem som äger en släckningsfilt förvarar 43 procent filten på synligt ställe nära brandkänsliga anordningar, medan motsvarande siffra för åldersgruppen under 35 år är 36 procent.

- Med en släckningsfilt kan man snabbt släcka ett litet brandtillbud. Därför borde alla ha en släckningsfilt till hands hemma. Om släckningsfiltens yttre inte faller i smaken, kan man alltid designa en egen påse till släckningsfilten som passar inredningen i hemmet. Då duger det att visa upp släckningsfilten också för gästerna, ger säkerhetschef Ilpo Leino från SPEK som tips.

SPEK och If arrangerar i samarbete med de lokala brandkårerna samt de regionala räddningsverken och räddningsförbunden det riksomfattande evenemanget En dag på brandstationen den 26 november på sammanlagt 313 brandstationer. Evenemanget stöds av Brandskyddsfonden.

Årets tema för gratisevenemanget som riktar sig till hela familjen är hur man ska gå till väga vid en eldsvåda och hur man räddar sig undan en brand. Syftet med evenemanget är att förbättra finländarnas brandsäkerhet och lära i synnerhet barnen att handla rätt om en eldsvåda bryter ut.
Du hittar de brandstationer som deltar i evenemanget på adressen www.paivapaloasemalla.fi.


Gör så här om det kommer rök från trappuppgången:
- Ring nödnumret och berätta exakt var du befinner dig. Inget riktnummer behövs då man ringer nödnumret, inte ens då man ringer från en mobiltelefon.
- Känn efter om dörren till lägenheten är varm eller het. Om den är det, öppna under inga omständigheter dörren utan flytta dig så långt bort från dörren som möjligt.
- Gå inte ut i den rökfyllda trappuppgången. Försök förhindra att rök kommer in i bostaden t.ex. genom att täppa till brevinkastet med en våt handduk.
- Om det kommer in mycket rök i bostaden, andas genom en våt handduk.
- Om du har en balkong och där är mindre rök än inne i bostaden, gå ut på balkongen och vänta på hjälp. Kom ihåg att stänga dörren, så att röken och lågorna inte kommer åt att sprida sig till balkongen. Alternativt kan du öppna fönstret.
- Också barnen borde veta hur man ska handla i händelse av en eldsvåda. Man kan lära barnen utrymningsvägarna genom lek. Lär dem också att man inte får gömma sig om det börjar brinna.

Brandsäkerhetsenkäten utfördes av YouGov Finland i oktober 2011.


Ytterligare information:
Juha Virtanen, specialist på egendomsförsäkringar, If, tfn 010 514 2199, juha.virtanen@if.fi
Mari Hätinen, informatör, If, tfn 050 424 0067, mari.hatinen@if.fi
Ilpo Leino, säkerhetschef, SPEK, tfn 045 657 7290, ilpo.leino@spek.fi
Juha Hassila, informationschef, SPEK, tfn 040 758 7846, juha.hassila@spek.fi


Fill the correct Location property of this webpart. ( Go to Settings list )