Nyhetsartikel, 19 april 2011
I början av april inkluderade If i kaskoförsäkringarna ett skydd för sällskapsdjur som omfattar trafikskador. Skyddet, som lanseras som första i Finland, ingår utan tilläggspremie i alla privata kaskoförsäkringar. Enligt lagen ersätter bilens trafikförsäkring inte skador som tillfogats sällskapsdjur i samband med en kollision.
Från kaskoförsäkringens keldjursskydd utbetalas ersättning, om familjens hund eller katt varit passagerare i bilen och råkat ut för en trafikolycka. Från skyddet utbetalas bland annat ersättning för veterinär- och rehabiliteringskostnader samt ersättning om djuret avlider eller går förlorat.

– Vi konstaterade att även om finländarna har många sällskapsdjur, är djuren ofta helt utan skydd i egenskap av passagerare i fordonen. Trafikförsäkringen ger ingen ersättning, om ett sällskapsdjur skadas eller avlider i samband med en kollision, eftersom lagen betraktar sällskapsdjur som egendom och egendomsskador aldrig ersätts från den egna trafikförsäkringen. Vi tycker emellertid att sällskapsdjuren behöver skydd i trafiken, berättar direktör Mikko Pöyhönen på If Skadeförsäkringsbolag med ansvar för fordonsförsäkringar.

Cirka en miljon hushåll i Finland har katt eller hund. Enbart hundar finns det 600 000 av i Finland. Enligt en färsk undersökning åker fler än varannan hund i bil eller med kollektiva färdmedel minst en gång i veckan och nästan alla hundar (95 %) reser minst några gånger om året*.

Försäkringsskyddet omfattar alla slags katter och hundar, vars ägare har Ifs kaskoförsäkring. Skyddet i kaskoförsäkringen täcker kostnader för vård av kollisionsskador mer omfattande än de flesta sällskapsdjursförsäkringar. Avvikande från sällskapsdjursförsäkringarna görs heller inget avdrag för självrisk från de ersättningar som betalas ut från keldjursskyddet.

– Vi hoppas att sällskapsdjurens ägare upplever att If förstår deras behov och att keldjursskyddet ska öka kundernas intresse för If.

Keldjursskyddet inverkar inte på kaskoförsäkringarnas pris. Ersättningarna från keldjursskyddet sänker inte heller kaskoförsäkringens eller trafikförsäkringens bonus.

* Ifs enkät om sällskapsdjurens åkande. Enkäten genomfördes av Sales Questor i februari 2011 (N=1237).


Ytterligare information:
Mikko Pöyhönen, direktör med ansvar för fordonsförsäkringar, If, tfn 010 514 2662, mikko.poyhonen@if.fi
Mari Hätinen, informatör, If, tfn 050 424 0067, mari.hatinen@if.fi


Fill the correct Location property of this webpart. ( Go to Settings list )