Taggar

 
Pressrelease, 17 november 2014 10:00

​FRÅGOR OCH SVAR TILL KUNDER SOM ÖVERFÖRS FRÅN TRYG TILL IF

Taggar: "Tryg If"; "Tryg kunder",

Vad har hänt?

If har köpt Trygs affärsverksamhet i Finland och Trygs kunder har blivit Ifs kunder från och med den 1 maj 2013.
Alla gamla Trygs försäkringar har nu omvandlats till Ifs försäkringar: de omfattas av If Avtalet och faktureras på en och samma faktura.

Vad är If Avtalet?

I If Avtalet finns försäkringarna för privatkunder samlade på samma dokument och de kan betalas med en och samma faktura. Försäkringarna syns samtidigt i If Foldern.


Vad är If Foldern?

If Foldern är en elektronisk folder, där If Avtalets försäkrings- och ersättningsuppgifter finns i god ordning och alltid ajour. Du loggar in på foldern med dina personliga nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.

I Foldern kan du kontrollera ditt försäkringsskydd, anmäla skada och ta fram dina ersättningsbeslut, beställa försäkringsintyg, ändra dina kunduppgifter och mycket mer. Ifall dina försäkringar ännu inte har överförts till If Avtalet, syns de inte i If Foldern.
Alla tidigare försäkringar i Tryg har nu överförts till If. I och med det har tjänsten Mina Försäkringar stängts den 15 november. Du kan sköta dina försäkringsärenden elektroniskt i If Foldern.

Vilka förmåner får jag på mina försäkringar?

Du får Ifs förmåner och K-Plussa-poäng på dina försäkringar. Läs mer om förmånerna.Betalning av försäkringar


Hurdan fakturering tillämpar If?

Alla försäkringar som omfattas av If Avtalet kan betalas med en och samma faktura. Du kan välja att betala premien i 1, 2, 3, 4 eller 6 poster.

Hur kan jag ta i bruk eFaktura?

Vi rekommenderar att du tar i bruk eFaktura. Välj i nätbanken If Skadeförsäkringsbolag som försäkringarnas fakturerare och anteckna din personbeteckning som identifieringsuppgift.

Hur sköter jag mina försäkringsärenden?

Kontaktuppgifterna för försäkringsärenden hittar du här.

Taggar