Regler – If Trygghetsfond

Medel ur If Trygghetsfond som beviljas för att öka tryggheten kan sökas av daghem, skolor, klubbar och föreningar med verksamhet i Finland. If beviljar högst en donation till ett och samma objekt.

Donationens storlek och överlåtelse


If Trygghetsfonden beviljar donationer som fördelas mellan flera sökanden. En jury som består av representanter för If gör besluten om donationerna.

Donationen kan endast användas för det syfte som det beviljats. Till exempel levererar If reflexerna och reflexvästarna direkt till mottagaren.

A
nsökan

Ansökningarna görs på webben denna blankett​ (på finska). I ansökan namnges som kontaktperson den person som ansvarar för projektet eller anskaffningen.

Fonden behandlar inte ansökningar, som saknar förklaring till vilket ändamål donationen kommer att användas. Fonden meddelar inte kontaktpersonen om ansökan är bristfällig.

Beviljande av stöd


Ansökningarna behandlas samlat i mitten av varje månad (t.ex. på mötet i juni behandlas alla ansökningar som lämnats in i maj). Trygghetsfonden tar sommarpaus i juli, varför alla ansökningar som kommit in i juni och juli behandlas på mötet i början av augusti.
Vi kan inte ge några beslut på förhand. Den som sökt om stöd underrättas per e-post.

If har rätt att berätta på sina webbsidor och i annan kommunikation efter eget gottfinnande vem som fått stöd. Vi hoppas att mottagaren också berättar om If Trygghetsfonden och donationen som fonden beviljat.​​