If Trygghetsfond

Med If Trygghetsfond vill vi på If bidra till en ökad trygghet och säkerhet i närmiljön. Stöd kan sökas för anskaffningar och projekt som främjar säkerheten.

Vem kan anhålla om stöd?

Daghem, skolor, klubbar och föreningar med verksamhet i Finland kan anhålla om stöd från Trygghetsfonden. Fonden delar varje månad ut högst 5 000 euro till olika objekt.

Stödet kan exempelvis beviljas i form av reflexvästar, reflexer och andra motsvarande anskaffningar.

Det är enkelt att ansöka om stöd, läs reglerna och fyll i ansökningsblanketten.

Du ansöker enkelt genom att klicka på länken här intill. Där fyller du i dina kontaktuppgifter och berättar kort för vilket ändamål eller vilken typ av åtgärd/projekt som det är fråga om.

Här hittar du också en länk till reglerna för If Trygghetsfond och tidigare mottagare.

Gör säkerheten till en vana – det är till allas fördel.