If Trygghetsfond

Med If Trygghetsfond vill vi på If bidra till en ökad trygghet och säkerhet i närmiljön. Fonden delar varje månad ut högst 5 000 euro till olika sökanden.
Vi stöder framförallt barnens och ungdomarnas trafiksäkerhet och delar ut reflexvästar samt reflexer.

Vem kan anhålla om stöd?


Daghem, skolor, klubbar och föreningar med verksamhet i Finland kan anhålla om stöd från Trygghetsfonden. Fonden beviljar inte stöd till privat personer eller kommersiella aktörer.

Stödet beviljas i form av reflexvästar eller reflexer. Fonden beviljar inte finansiellt stöd till anskaffningar av andra trygghetsprodukter.

Det är enkelt att ansöka om stöd, läs reglerna och fyll i ansökningsblanketten.

Du ansöker enkelt genom att klicka på länken här intill. Där fyller du i dina kontaktuppgifter och berättar kort för vilket ändamål du ansöker om stöd.

Här hittar du också en länk till reglerna för If Trygghetsfond och tidigare mottagare.​

Gör säkerheten till en vana – det är till allas fördel.