Strategi

If har en stark ställning på den nordiska marknaden och arbetar systematiskt för att behålla och utveckla den. ​​

Genom att utnyttja fördelarna med en nordisk gränsöverskridande organisation kan If använda standardiserade arbetsprocesser, vilket betyder lägre kostnader i jämförelse med Ifs konkurrenter.

Ifs strategi är att stärka marknadspositionen genom framförallt organisk tillväxt och selektiva förvärv i både Norden och Baltikum.

Investeringsstrategi

Ifs investeringsstrategi är att upprätthålla en balans mellan valutafördelning och varaktighet. Överskott återinvesteras, i syfte att öka den totala avkastningen.

Strategiska fokusområden

•Kundvärde
•Fokuserad försäkringsexpertis
•Nordisk affärsplattform
•Investeringsstrategi med balanserad risk

If i samhället

Som Nordens ledande försäkringsbolag är vi en viktig trygghetsleverantör i samhället . På kort sikt hjälper vi våra kunder när behovet uppstår.

Ur ett mer långsiktigt perspektiv arbetar vi för att förebygga skador så att de kan undvikas. Utöver det ingår det i vårt ansvar att bidra till ett tryggare samhälle och en långsiktigt hållbar miljö.

”Den verkliga kraften uppstår när man kombinerar rätt inställning till kundarbete med initiativ och spetskunskap inom försäkring. Det gör vi på If. Vi ger våra kunder lugn och ro i deras mest utsatta stunder och vi hjälper dem att våga investera och satsa på framtiden. Det är jag stolt över.”
Torbjörn Magnusson verkställande direktör och koncernchef If