Sponsring

Ifs sponsring tar ett aktivt samhälleligt ansvar och stödjer i första hand områden som har en naturlig koppling till försäkringsverksamhet.

If samarbetar därför i Norden med organisationer som verkar för att öka tryggheten i samhället genom att långsiktigt motarbeta negativa fenomen, såsom segregation och utanförskap. Den viktigaste målgruppen för If är barn och ungdom.

I Finland är If engagerade i följande organisationer och evenemang:

  • Finlands Friidrottsförbund rf (If Friidrottsskola, Kalevaspelen, landskampen Sverige-Finland, Elittävlingarna, Damtian, Helsinki City Run och Helsinki City Marathon)

Vid sidan av sponsringen arbetar vi för en tryggare vardag också inom ramen för olika säkerhetskampanjer.

Som årets säkerhetskampanj fortsätter kampanjen Gulnäbb i trafiken. De neongula skärmmössorna hjälper de yngsta skoleleverna att synas bättre i trafiken och bidrar till att skapa en tryggare skolväg.

If Trygghetsfond
Daghem, förskolor, skolor och idrottsföreningar för barn har möjlighet att söka bidrag från If Trygghetsfond exempelvis för anskaffning av reflexvästar.

Kontakta oss

Har du frågor om Ifs Trygghetsfond?

Kontakta projektchef Tina Sademies!

Skicka e-post