Samhällsansvar

En naturlig del av försäkringsverksamheten är att verka för ett samhälle där alla kan leva i trygghet. ​

Försäkringsbranschen är en av samhällets viktigaste trygghetsleverantörer till medborgare och näringsliv.

Att förebygga och lindra skador är en viktig del av Ifs affärsverksamhet och syftar både till ökad lönsamhet och minskat lidande för våra kunder. Ifs mål är att förebygga skador både på kort och på lång sikt.

Delar av Ifs nordiska sponsorverksamhet är samhällsinriktad med fokus på att öka tryggheten i samhället. Målet är att långsiktigt motarbeta bland annat segregation och utanförskap.

If Trygghetsfond

Med If Trygghetsfond vill vi på If bidra till en ökad trygghet och säkerhet i närmiljön. Stipendiet kan sökas för anskaffningar och projekt som främjar säkerheten. Stipendiet kan sökas av bland annat daghem, skolor, klubbar och föreningar med verksamhet i Finland. Genom fonden delar vi årligen ut 60 000 euro med stöd av ansökan.

Kampanjen Gulnäbb i trafiken

If främjar också genom olika säkerhetskampanjer säkerheten i samhället. Syftet med den riksomfattande kampanjen Gulnäbb i trafiken är att hjälpa de yngsta skoleleverna att synas bättre i trafiken genom att dela ut neongula skärmmössor. Samtidigt stödjer vi Undervisningsministeriets Trafiksäkerhetsvecka.

Motion ger energi och hälsa

Vårt intresse för motionsidrott bland barn och vuxna har bidragit till vårt samarbete med Finlands Friidrottsförbund (SUL). Regelbunden motion ger energi att orka genom vardagen.

If Friidrottsskola erbjuder barn motionsglädje och möjlighet att ta del av olika friidrottsgrenar under ledning och i en trygg miljö. Vi deltar i motionsidrott för vuxna genom att stödja Damtian, Helsinki City Marathon och Helsinki Run-evenemanget.

Läs mer av If Friidrottsskola (på finska)


Kontakta oss

Har du frågor om Ifs Trygghetsfond?

Kontakta projektchef Tina Sademies!

Skicka e-post