Ifs reklamkoncept

Varumärket If har funnits på marknaden i Finland sedan 2003. Vi har sedan dess byggt ett starkt varumärke.

Även om varumärket är ännu ungt, är vi redan nordisk marknadsledare. Vintern 2009-10 reviderades Ifs kommunikationsplattform för att ytterligare tydliggöra och förstärka Ifs position som ett starkt och erfaret försäkringsbolag.

Kommunikationsplattformen utgör basen för all vår kommunikation och den grundar sig på Ifs utmärkta skadehantering.

Det viktigaste med en försäkring är vad som händer när en skada väl har skett. Det är vad kunderna betalar för och det tillfälle då försäkringsbolagens pålitlighet sätts på prov och ska bevisas. Trots detta har försäkringsbolagen traditionellt fokuserat sin reklam på själva olyckan.

Vi fokuserar istället på det som händer efter själva olyckan, skadehanteringen. Innehållet i vår reklam är därför både relevant för försäkringskunderna och särskiljer oss från våra konkurrenter.

Vårt kampanjtema är ”Skadehantering som den borde vara”. Det är vad man kan förvänta sig om man är kund hos If och det är samtidigt ett uttryck för vår ständiga strävan att hela tiden bli ännu bättre inom skadeområdet.

För att nå fram till och påverka så många av de vi når som möjligt, fokuserar vi i breda medier (TV, dagspress etc.) på att visa hur det känns att vara kund hos If.

Precis som tidigare avslutar vi vår reklam med vår payoff ”Lugn, vi hjälper dig”.

If på YouTube

Se några av våra senaste reklamfilmer på Ifs YouTube!