Privat

Affärsområde Privat är Ifs största och dess andel utgör 55 procent av den totala premieinkomsten. För att säkerställa att våra privatkunder har Rätt Skydd, erbjuder vi ett heltäckande utbud av konsumentförsäkringar.

Vi erbjuder våra privatkunder försäkringar som skydd för hemmet och fritidsbostaden, bil- och trafikförsäkringar samt personförsäkringar, såsom barn-, olycksfalls- och livförsäkringar.

Dessutom säljer vi reseförsäkringar, båtförsäkringar, skogsförsäkringar och försäkringar för sällskapsdjur. Dessa försäkringar sätter vi också samman i skräddarsydda paketlösningar för olika kundgrupper.

Räkna up pris och köp

I Norden är vi marknadsledande med 3 miljoner kunder. Vi arbetar med flera varumärken – If, Europeiske (reseförsäkringar i Norge) och olika bilförsäkringar i samarbete med biltillverkare och märkesverkstäder.

Effektiv skadereglering

Utöver vårt mångsidiga försäkringsurval och våra flerkanalslösningar är en av nycklarna till vår framgång inom affärsområde Privat en snabb och högkvalitativ skadehantering. Vår ambition är att hantera största delen av kundernas skador inom 24 timmar.

Allt fler skador rapporteras direkt på webben, vilket hjälper oss i vår strävan att uppfylla vårt servicelöfte. Vi är mycket stolta över att ungefär 90 procent av våra kunder ger oss betyget 4 eller 5 på skalan 1–5 för skadehanteringen vid kundnöjdhetsmätningar.