Ifs miljöarbete

Ifs miljöarbete syftar till att reducera den miljöpåverkan som bolagets position som Nordens största försäkringsbolag medför. Våra åtgärder är av stor vikt då det bidrar till bättre miljö och arbetsprocesser, men också till lägre verksamhets- och skadekostnader.

If tar ansvar

Försäkringsbolag har en relativt liten direkt inverkan på miljön.

Men vi är av uppfattningen att alla, oavsett bransch, måste ta sitt ansvar.

Vi på If kan påverka genom vårt kunnande och engagemang i den bransch vi verkar i. Vi arbetar exempelvis aktivt med att driva debatt kring ett säkrare samhälle utifrån miljösynpunkt och hjälper våra kunder att minimera deras miljöskador genom vår expertis om skadeförebyggande åtgärder.

Dessutom ställer vi stora miljökrav på de leverantörer som vi samarbetar med, allt från bilverkstäder till byggföretag och researrangörer.​

Förebygga skador, läs mer

Krav på leverantörer, läs mer

Miljömål & Miljöpolicy, läs mer

Vår klimatpåverkan, läs mer