Initiativ och medlemskap

Vi på If tror på tanken att tillsammans är man starkare. Med vår kunskap kan vi bidra till en hållbarare miljö – dock är det svårt att göra det helt på egen hand.
Därför engagerar vi oss i den allmänna klimatdebatten och medverkar i olika miljöinitiativ. Exempel på dessa är:

Försäkringsbranschens miljöarbete

På klimatområdet samarbetar försäkringsförbunden i Norden sedan 2007 i syfte att skapa en gemensam plattform för den nordiska försäkringsbranschens klimatarbete.

Försäkringsbranschen deltar också tillsammans med andra delar av näringslivet i olika fora som statliga utredningar där målet är att minska utsläppen av klimatgaser och genomföra nödvändig anpassning av samhället för att förebygga skador som orsakas av det förändrade klimatet.