Ledning

Torbjörn Magnusson

VD och koncernchef

Ricard Wennerklint

Vice VD

Knut Arne Alsaker

Ekonomidirektör

Johan Börjesson

Personaldirektör

Katarina Mohlin

Kommunikationsdirektör

Kjell Rune Tveita

Chef för IT och Group Services

Dag Rehme

Chefjurist

Ivar Martinsen

Chef för affärsområde Företag

Morten Thorsrud

Chef för affärsområde Privat

Timo Vuorinen

Chef för affärsområde Baltikum; VD If Finland

Karin Friberg

Chef för Riskhantering