Historia

2014 – If idag

Idag är vi Nordens ledande skadeförsäkrare med över 6 200 anställda i nio länder. Dessutom har vi anställda på filialkontor runt om i världen.​

2009

2009 firar vi 10 år. Men det är en sanning med modifikation. Via våra olika moderbolag har vi nämligen haft försäkringskunder i mer än100 år.

2008

If köper det ryska försäkringsbolaget SOAO Region. Därmed etablerade sig If på den inhemska privatmarknaden i Ryssland, framför allt inom fordonsförsäkring.

2006

ZAO If Insurance med fokus på företagskunder får tillstånd att bedriva skadeförsäkringsverksamhet i Ryssland.

2004

Den 6 maj köpte Sampo Abp Skandias, Skandia Livs och Storebrands aktier i If. Den 5 oktober köpte Sampo även Varmas aktier i If. Det innebär att If nu är helägt dotterbolag till Sampo.

2003

Affärsområdet Sjö & Energi avyttrades till intressebolaget Gard Marine & Energy. Genom försäljningen renodlade If sin verksamhet och reducerade till stor del riskexponeringen mot sjö- och energisegmentet.

2002

I februari utsågs Torbjörn Magnusson till verkställande direktör och koncernchef. I september gav årets lönsamhetsåtgärder genomslag på resultatet och If uppvisade en vinst i försäkringsverksamheten för årets första nio månader.

2001

Under 2001 infriades planerna om en utvidgad nordisk verksamhet genom ett avtal om att Sampos skadeförsäkringsverksamhet skulle gå samman med If. Därmed blev If det ojämförligt största skadeförsäkringsbolaget i Norden. Sammanslagningen innebar att Ifs verksamhet från och med 2002 även omfattar Baltikum.

2000

If startade en filial i Finland med verksamhet i mindre skala. Ifs affärsområde Sjö & Energi övergick under sommaren till att administreras av Grad Services, som ägs av If och Norska Assuranceføreningen Gard P&I.

1999

If bildades genom ett samgående av svenska Skandias och norska Storebrands skadeförsäkringsverksamhet i syfte att etablera det ledande skadeförsäkringsbolaget i Norden.