Etik och kärnvärden

Att If uppfattas på ett positivt sätt av bolagets kunder är en grundläggande förutsättning för en framgångsrik verksamhet. För att säkerställa att så är fallet, vägleds samtliga anställda i sitt dagliga arbete av fyra kärnvärden som återspeglar kundernas förväntningar på If.

​Enkla att nå och förstå

​“Det är lätt att komma i kontakt med If och dess medarbetare, produkter och tjänster är enkla att förstå.”

Pålitliga

“If håller vad de lovar och hjälper mig när det behövs."

Engagerade

“If tar initiativ och bryr sig om mig.”

Nyskapande

“If driver utvecklingen framåt och skapar ständigt nya försäkringsprodukter och tjänster.”