Baltikum

År 2002 introducerades Ifs varumärke på de baltiska marknaderna. I Baltikum erbjuder If försäkringar för såväl privat- som företagskunder.

Sedan 1 juli 2009 är verksamheten samordnad i ett gemensamt bolag, If P & C Insurance AS, som är registrerat i Estland. Verksamheterna i Lettland och Litauen bedrivs i filialer.

If är marknadsledare i Estland med en marknadsandel på 28 procent. I Litauen är marknadsandelen 8 procent och i Lettland 12 procent. Antalet kunder i Baltikum uppgår till 300 000.