Ägare och styrelse

If-koncernens moderbolag, If Skadeförsäkring Holding AB, är helägt dotterbolag till Sampo Abp, som är noterat på NASDAQ OMX Helsinki. ​​​
Holdingbolaget äger det svenska bolaget If Skadeförsäkring AB och det finska bolaget If Skadeförsäkringsbolag Ab till vilka koncernens operativa verksamheter har koncentrerats.

If Skadeförsäkring Holding AB

Styrelseordförande:

Kari Stadigh, född 1955
Koncernchef, Sampo
Styrelseledamot sedan 2002

Ledamöter i styrelsen:

Torbjörn Magnusson, född 1963
VD och koncernchef, If
Styrelseledamot sedan 2008

Peter Johansson, född 1957
Ekonomidirektör, Sampokoncernen
Styrelseledamot sedan 2002

Patrick Lapveteläinen, född 1966
Placeringsdirektör, Sampokoncernen
Styrelseledamot sedan 2002