Ägare och styrelse

If-koncernens moderbolag, If Skadeförsäkring Holding AB, är helägt dotterbolag till Sampo Abp, som är noterat på NASDAQ OMX Helsinki.
Holdingbolaget äger det svenska bolaget If Skadeförsäkring AB och det finska bolaget If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland​ till vilka koncernens operativa verksamheter har koncentrerats.

If Skadeförsäkring Holding AB

Styrelseordförande:

Kari Stadigh, född 1955
Koncernchef, Sampo
Styrelseledamot sedan 2002

Ledamöter i styrelsen:

Torbjörn Magnusson, född 1963
VD och koncernchef, If
Styrelseledamot sedan 2008

Peter Johansson, född 1957
Ekonomidirektör, Sampokoncernen
Styrelseledamot sedan 2002

Patrick Lapveteläinen, född 1966
Placeringsdirektör, Sampokoncernen
Styrelseledamot sedan 2002