Marknad och affärsområden

If är Nordens största sakförsäkrare. I Finland, Sverige och Norge tillhör If de ledande sakförsäkringsbolagen med en marknadsandel på 26, 18 och 25 procent i respektive land. På den danska marknaden, som är mer fragmenterad, har If en marknadsandel på 6 procent.

År 2002 introducerades Ifs varumärke på de baltiska marknaderna och sedan 2009 är verksamheten samordnad i ett gemensamt bolag, If P & C Insurance AS, som är registrerat i Estland. Verksamheterna i Lettland och Litauen bedrivs i filialer.

Vår breda nordiska närvaro möjliggör effektiva och gränsöverskridande lösningar. Ifs kunder med internationell verksamhet betjänas genom bolagets filialkontor i Ryssland, Frankrike, Holland, Storbritannien och Tyskland.

Verksamheten är indelad i kundsegment inom affärsområdena Privat, Företag och Industri. Baltikum, med speciella marknadsförutsättningar, är ett separat affärsområde.​

Privat, läs mer

Företag, läs mer

Industri, läs mer

Baltikum, läs mer