Sjukdomar och olycksfall som inträffat under utlandsplacering

Kontrollera försäkringsnumret från ditt försäkringskort eller vid behov kontakta din arbetsgivare. Du behöver det för att fylla i en ersättningsansökan. För varje skada fyll i en skild skadeanmälan.

​Ditt försäkringsnummer börjar med siffror (t.ex. 009- eller 000-)

Om ditt försäkringsnummer börjar med en sifferkod, fyll i vid alla personskador denna ersättningsansökan​. Fyll i denna ersättningsansökan också om du söker ersättning för tilläggskostnader till en personskada som redan tidigare har anmälts till If. ​

Ditt försäkringsnummer börjar med bokstäverna SP (t.ex. SP123456)


Om ditt försäkringsnummer börjar med SP-koden och du vill anmäla en ny skada som inträffat under en resa, använd följande blanketter: ​
Om det är frågan om tilläggskostnader till en personskada som redan anmälts till If, anmäl kostnaderna med denna blankett.

Anvisningar för hur du söker ersättning för reseskador vid utlandsplacering:


  • ​Fyll i en skild skadeanmälan för varje skada​
  • Du behöver inte skicka verifikationer eller kvitton, utan vi ber om dem vid behov.
  • Om vi behöver tilläggsinformation, kontaktar vi dig.
Du kan även kontakta ersättningstjänsten för företag.

Vi betjänar dig i ersättningsärenden som gäller företag

TELEFON010 19 16 00

TELEFON (från utlandet)+358 10 19 16 00

ÖPPETTIDERmå-fr 8.00-17.00

I brådskande skadefall (kvällar och veckoslut) kan du ringa SkadejourenTELEFON
0800 1 3800
TELEFON (vid samtal från utlandet)
+358 800 1 3800