Skada under resa

Anvisningar vid problem- och nödsituationer utomlands

Olycksfall eller sjukdom utomlands

 • Uppsök läkarvård hos närmaste läkare/vårdinrättning. Visa upp ditt reseförsäkringskort för läkaren.
 • Betala vårdkostnaderna och andra kostnader själv, om läkaren inte fakturerar oss direkt. Sök ersättning för läkarkostnader från oss med Internet-skadeanmälan.
 • Eventuella läkemedel måste du oftast själv köpa på apoteket. Sök ersättning för läkemedelskostnaderna från oss.
 • Spara alla kvitton, räkningar och andra dokument som hänför sig till skadan.

Allmänna anvisningar

När du kontaktar oss, uppge alltid

 • personbeteckning eller födelsedatum för den som insjuknat eller skadat sig
 • försäkringsnumret på försäkringskortet
 • vad som hänt, var och när
 • vårdplatsen och vårdplatsens kontaktuppgifter
 • dina egna kontaktuppgifter.

Betalningsförbindelse

Om det är fråga om en dyr åtgärd eller sjukhusvård, faxa eller be läkaren faxa läkarutlåtandet, vårdförslaget och en kostnadskalkyl för handläggning av betalningsförbindelsen till numret +358 10 514 1140.

Avbrott i resa eller hemtransport

Kontakta oss eller vår samarbetspartner SOS International, om läkaren anser att du behöver specialtransport.

SOS International

Dödsfall

Anmäl dödsfallet till närmaste beskickning för ditt land. I Finland sköter utrikesministeriet tillsammans med beskickningen de praktiska arrangemangen i samband med hemtransporten av den avlidne.

TELEFON
24h +358 9 160 55 555

Skada på resgods

 • Gör polisanmälan och be att få en kopia av anmälan, om du råkat ut för ett brott.
 • Anmäl varor som försvunnit under transporten till transportbolaget (t.ex. flyg- eller tågbolaget).
 • Spara kvitton, om du är tvungen att köpa nödvändighetsartiklar.
 • Sök ersättning från oss.

Ansvars- och rättsskyddsskada

Kontakta genast vår ersättningstjänst när skadan har inträffat. Om du ingår avtal om att ersätta skadan binder detta inte försäkringsbolaget.

Ersättningstjänst för företag

Vi betjänar dig i ersättningsärenden som gäller företag

TELEFON010 19 16 00

TELEFON (från utlandet)+358 10 19 16 00

ÖPPETTIDERmå-fr 8.00-17.00

I brådskande skadefall (kvällar och veckoslut) kan du ringa SkadejourenTELEFON
0800 1 3800
TELEFON (vid samtal från utlandet)
+358 800 1 3800