Sjukdomar och olycksfall som inträffat på en resa

Kontrollera försäkringsnumret från ditt försäkringskort eller vid behov kontakta din arbetsgivare. Du behöver det för att fylla i en ersättningsansökan. För varje skada fyll i en skild skadeanmälan.

Ditt försäkringsnummer börjar med siffror (t.ex. 009- eller 000-)

Om ditt försäkringsnummer börjar med en sifferkod, fyll i vid alla personskador denna ersättningsansökan​. Fyll i denna ersättningsansökan också om du söker ersättning för tilläggskostnader till en personskada som redan tidigare har anmälts till If.

Ditt försäkringsnummer börjar med bokstäverna SP (t.ex. SP123456)

Om ditt försäkringsnummer börjar med SP-koden och du vill anmäla en ny skada som inträffat under en resa, använd följande blanketter:
Om det är frågan om tilläggskostnader till en personskada som redan anmälts till If, anmäl kostnaderna med denna blankett​.
Anvisningar för hur du söker ersättning för reseskador: ​
  • ​Fyll i en skild skadeanmälan för varje skada.
  • Du behöver inte skicka verifikationer eller kvitton, utan vi ber om dem vid behov.
  • Om vi behöver tilläggsinformation, kontaktar vi dig.

Vi betjänar dig i ersättningsärenden som gäller företag

TELEFON010 19 16 00

TELEFON (från utlandet)+358 10 19 16 00

ÖPPETTIDERmå-fr 8.00-17.00

I brådskande skadefall (kvällar och veckoslut) kan du ringa SkadejourenTELEFON
0800 1 3800
TELEFON (vid samtal från utlandet)
+358 800 1 3800