Skada i arbetet

Anvisningar för arbetsgivaren

 • Ge de anställda anvisningar om hur man uppsöker vård.
 • Uppmana de anställda att genast anmäla en skada till sin närmaste chef.
 • Kom ihåg att ge arbetstagaren ett försäkringsintyg att ta med till läkarstationen.
 • Skicka in anmälan om olycksfall till If så fort som möjligt.
  Gör anmälan via If Företagsfoldern eller If Login. Detta påskyndar processen och arbetstagaren kan snabbare återgå till sitt arbete.
 • Om ditt företag inte har tillgång till någondera av de elektroniska foldrarna, lönar det sig att göra slag i saken.
 • Svara genast på Ifs begäran om tilläggsutredningar.

Anvisningar för arbetstagaren

När ett olycksfall har inträffat i arbetet, gör så här:

 • Uppsök genast läkarvård hos någon av våra avtalspartners. Du hittar närmaste samarbetspartner i förteckningen över vårt sjukvårdsnät.
 • Anmäl skadan till din chef så fort som möjligt. Din chef gör anmälan till oss via If Företagsfoldern.
 • Vi kontaktar dig. Om arbetsgivaren har anmält skadan via If Företagsfoldern, tar vi upp ditt skadeärende till handläggning genast eller senast inom 48 timmar.

Vi sköter skadeärendet för din del. Vi ger dig klara anvisningar och råd hur du ska gå till väga.

Gå vidare till If Företagsfoldern (nytt fönster)

Om ditt företag ännu inte använder If Företagsfoldern, kan du beställa den här