Resgodsskador

Kontrollera försäkringsnumret från ditt försäkringskort eller vid behov kontakta din arbetsgivare. Du behöver det för att fylla i en ersättningsansökan.

​Ditt försäkringsnummer börjar med bokstäverna SP (t.ex. SP123456):


Om ditt försäkringsnummer börjar med SP-koden och du vill anmäla en ny resgodsskada, gör så här:

Resgodsskador
Försenat resgods

Ditt försäkringsnummer börjar med siffror (t.ex. 009- eller 000-)


Om ditt försäkringsnummer börjar med en sifferkod och du vill anmäla en ny resgodsskada, vänligen fyll i denna blankett​ och skicka den ifyllda blanketten per e-post till luggage.claims@if.fi

Anvisningar för hur du söker ersättning för resgodsskador:

  • ​Fyll i en skild skadeanmälan för varje skada.
  • Om du har utsatts för ett brott, gör en brottsanmälan till polisen och be om en kopia på den.
  • Om vi behöver tilläggsinformation, kontaktar vi dig.
Du kan även kontakta ersättningstjänsten för företag:

Vi betjänar dig i ersättningsärenden som gäller företag

TELEFON010 19 16 00

TELEFON (från utlandet)+358 10 19 16 00

ÖPPETTIDERmå-fr 8.00-17.00

I brådskande skadefall (kvällar och veckoslut) kan du ringa SkadejourenTELEFON
0800 1 3800
TELEFON (vid samtal från utlandet)
+358 800 1 3800