Anmäl rättsskyddsskada

Gör anmälan om rättsskyddsskada enligt anvisningarna nedan.
 1. Gör anmälan om rättsskyddsärende alltid skriftligen på förhand via If Företagsfoldern. Av anmälan ska framgå vilken typ av tviste- och brottmål eller ansökningsärende som saken gäller. Om du inte har haft din försäkring hos If de två senaste åren utan avbrott, uppge också i vilka bolag försäkringen tidigare varit i kraft.

  Gå vidare till If Företagsfoldern (nytt fönster)

  Syftet med rättsskyddsförsäkringen är att ersätta advokat- och rättegångskostnader som orsakats den försäkrade vid anlitande av juristhjälp i enlighet med försäkringsvillkoren. If deltar inte i den egentliga skötseln av ett tviste- och brottmål eller ansökningsärende. Om den försäkrade önskar använda sig av sin rättsskyddsförsäkring, ska han eller hon på förhand göra en skriftlig rättsskyddsanmälan för att säkerställa omfattningen av sin rättsskyddsförmån enligt försäkringsvillkoren redan före valet av jurist.
 2. Efter att du skickat anmälan, får du av oss en bekräftelse på att försändelsen lyckats. Vi kontaktar dig vid behov för att komma överens om fortsatta åtgärder.
 3. Vi ger alltid ett skriftligt beslut på användningen av rättsskyddsförsäkringen efter att vi fått de utredningar som behövs och en kopia av de handlingar som hänför sig till ärendet. Dessa handlingar kan t.ex. vara kravbrev, svarsbrev, stämningsansökan, svaromål på stämningsansökan, köpebrev, skuldebrev, avtal eller gällande domstolsbeslut.
  Av bilagorna ska framgå den försäkrades namn, adress, FO-nummer/personbeteckning eller annan kontaktuppgift.
 4. Du kan bifoga de handlingar som hänför sig till skadan till den skadeanmälan som du gör via If Företagsfoldern.

  Du kan också skicka bilagorna per post på adressen

  If Försäkring
  Företagsersättningstjänst / rättsskyddsskador
  5012014-419
  PB 2013
  00003 SVARSFÖRSÄNDELSE
 5. Om ditt företag ännu inte använder If Företagsfoldern, kan du fylla i rättsskyddsanmälan här (nytt fönster). Vi kontaktar dig inom 48 timmar och ger närmare anvisningar för postning av eventuella bilagor.

Du kan också kontakta våra specialister på rättsskyddsskador

Vi betjänar dig i rättskydsskadeärenden som gäller företag.

TELEFON010 515 8180

ÖPPETTIDERmå-fr 8.00-17.00