Internetplus-skadeanmälan

Skadeanmälan för ansökan om ersättning från If Sjukvårdsförsäkring för anställda samt företagets eller förenings reseförsäkring

Gör anmälan för olycksfall i arbetet och andra personskador på känt via din If Företagsfolder.

Så här söker du ersättning

  1. Kontrollera försäkringsnumret med din arbetsgivare, föreningen eller från det personalmeddelande du fått.
  2. Fyll i en separat ansökan för varje sjukdom, olycksfall eller annat skadefall. ​
  3. På kvitteringssidan får du ett meddelande om att sändningen lyckats.
  4. Om vi behöver tilläggsuppgifter eller till exempel verifikat över kostnaderna tar vi kontakt med dig. Du kan på begäran fylla i en fullmakt i rutan och skriva ut den från högra kanten av denna sida.

Gå vidare till skadeanmälan (nytt fönster)

Blanketten är av datatekniska skäl försedd med s.k. tidsutlösning. Detta innebär att förbindelsen bryts och du måste börja om från början, om du inte går vidare till nästa sida inom en halv timme när du fyller i blanketten. Blanketten är krypterad med SSL-teknik.

​​ ​​​​​