Anmäl personskada

Gör anmälan om personskada enligt anvisningarna nedan.

Olycksfallsförsäkringar

Anmäl arbetsolycksfall och andra olycksfallsskador i vanlig ordning via If Företagsfoldern.
Gå vidare till If Företagsfoldern (nytt fönster)

Om du har blivit ombedd att lämna in tilläggsutredningar om arbetsolycksfallet, ska du fylla i uppgifterna på denna blankett:

Sök ersättning för dina läkemedelskostnader


Frivilliga personalförsäkringar, bl a HälsoPlus försäkring

Anmäl skada med Internet-skadeanmälan.

  • Be försäkringsnumret av din arbetsgivare. Om du antecknar försäkringsnumret i skadeanmälan, löper handläggningen snabbare.
  • Fyll i en egen skadeanmälan för varje skadefall.

Läs anvisningarna och fyll i Internet-skadeanmälan ​​

Reseförsäkringar

Om du råkar ut för en skada under resa​

Resgodsskador

Vänligen fyll i denna blankett​ och skicka den ifyllda blanketten per e-post till luggage.claims@if.fi​

Vi ber dig att omsorgsfullt ta vara på kvittona, som har anknytning till skadefallet. Vid behov ber vi dig skicka kvittona till oss. Du behöver alltså inte automatiskt skicka dem till oss.

Du kan också kontakta vår ersättningstjänst för företag

Vi betjänar dig i ersättningsärenden som gäller företag

TELEFON010 19 16 00

TELEFON (från utlandet)+358 10 19 16 00

ÖPPETTIDERmå-fr 8.00-17.00

I brådskande skadefall (kvällar och veckoslut) kan du ringa SkadejourenTELEFON
0800 1 3800
TELEFON (vid samtal från utlandet)
+358 800 1 3800