Vid skada

Gör skadeanmälan direkt på webben i din If Företagsfolder​. Vi tar genast över ärendet och sköter om saken. Vi löser mer än hälften av alla skadefall inom 24 timmar.

Varför lönar det sig att skicka skadeanmälan via If Företagsfoldern?

  • I foldern kan du följa upp hur handläggningen av din skadeanmälan framskrider.
  • Skadeanmälningarna sparas i foldern och du behöver inget separat arkiv.
  • Via foldern kan du också skicka bilagor som hänför sig till skadan samtidigt med skadeanmälan.
  • Du får ett sammandrag av alla skador som inträffat i ditt företag genom de skadeanmälningar som gjorts via foldern.
  • Informationssäkerheten: If Företagsfolderns skyddade miljö som kräver identifiering är det tryggaste sättet att sköta företagets försäkringsärenden.

Kontrollera, om ditt företag redan använder If Företagsfoldern

Du kan kontrollera saken hos den person som sköter ditt företags försäkrings- och skadeärenden eller höra dig för hos If Företagsfolderns serviceteam på numret 010 514 2663. Vi står till tjänst vardagar kl. 8.00–16.00.

I menyn till höger hittar du närmare anvisningar om hur du gör anmälan om olika typer av skador. ​​