Anmäl fordonsskada

Läs anvisningarna nedan innan du gör skadeanmälan.

Du får snabbast betjäning genom att fylla i anmälan om fordonsskada via If Företagsfoldern.

Om ditt företag ännu inte använder If Företagsfoldern, kan du fylla i anmälan om fordonsskada här.

  1. Efter att vi fått din skadeanmälan får du en bekräftelse på att försändelsen lyckats till If Företagsfoldern för ditt företag eller till den e-postadress som du uppgett. Vi tar upp ditt skadeärende till handläggning och kontaktar dig vid behov inom 24 timmar.
  2. Vi skickar en bekräftelse på att skadan är ersättningsgill och anvisningar för hur du ska gå till väga till If Företagsfoldern för ditt företag och till e-postadressen för den som anmält skadan.
  3. Du kan skicka in de handlingar som hänför sig till skadan som bilagor till If Företagsfoldern för ditt företag.
  4. Om det är fråga om ett brott, ska du polisanmäla saken via länken invid.

Kontaktuppgifterna till fordonsersättningar för företag:​​

TELEFON010 19 16 00

TELEFON (från utlandet)+358 10 19 16 00

ÖPPETTIDERmå-fr kl. 8.00-17.00

I brådskande skadefall (kvällar och veckoslut) kan du ringa skadejourenTfn 0800 1 3800
Vid samtal från utlandet +358 800 1 3800
Du kan också skicka in de handlingar som hänför sig till skadan per post:
If Skadeförsäkringsbolag Ab
Företagsersättningstjänst/Fordonsskador
5012014-419
PB 2012
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE