Trafikförsäkring

Ge oss några uppgifter om ditt företag. Vi kontaktar dig.

Begär offert
Trafikförsäkringen ersätter personskador som inträffat i samband med en trafikskada och egendomsskador som drabbat den oskyldiga parten.

​​Lagstadgad trafikförsäkring

Trafikförsäkringen är en lagstadgad försäkring. Ägaren eller innehavaren ska teckna trafikförsäkring för ett fordon som används i trafik. Trafikförsäkringen är obligatorisk också när fordonet används på en privat väg, på gårdsplanen, i terrängen och på isen.

Trafikförsäkringen ersätter personskador som inträffat i samband med en trafikskada och egendomsskador som drabbat den oskyldiga parten. Typiska ersättningar är exempelvis ersättning för sjukvårdskostnader för de inblandade parterna och kostnader för reparation av den andra partens fordon.

Det är nu verkligen enkelt att flytta över trafikförsäkringen från ett annat försäkringsbolag till If. Du behöver inte göra en ny registrering på besiktningsstället eller betala den registreringsavgift på 11,20 € som tidigare debiterats för registeranmälan. Det räcker med att du kontaktar vår telefontjänst eller din kontaktperson, som ger dig anvisningar för hur du ska gå till väga.

Ta din trafikförsäkring från If. Vi berättar också för dig i vilka situationer du av en eller annan orsak inte behöver någon trafikförsäkring.

Läs också om Ifs försäkringspaket för företagsfordon.​​​


Registrering

Ta trafikförsäkringen före du registrerar fordonet

Trafikförsäkringen ska tas genast efter att fordonet skaffats eller fordonet bytt innehavare, och fordonet ska registreras inom sju dagar efter bytet av ägare eller innehavare. Trafikförsäkringen är en förutsättning för att fordonet ska kunna registreras.

Fordonets ägare eller innehavare är skyldig att anmäla ändringar i registreringsuppgifterna. Du kan sköta flera av dessa anmälningar på vårt kontor. En förutsättning är att registreringen av ändringen inte kräver bilagor, t.ex. bouppteckning eller avvittringshandling. De ändrade uppgifterna förmedlas till fordonsregistret med en gång.

De registreringshändelser som vi inte kan registrera i försäkringsbolaget kan du sköta på besiktningsstället. Besiktningsställena tar emot alla typer av anmälningar och skriver ut en ny registeranmälan åt dig. ​

Utomlands

Utomlands med bil

Den finska trafikförsäkringen gäller inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och i övriga länder som anslutits till Green Card-avtalet.

I EES-länderna kan en trafikskada som orsakats av ett finskt fordon ersättas enligt lagarna i Finland eller lagarna i det land där händelsen/olycksfallet inträffat. I övriga Green Card-länder utbetalas ersättningen enligt lagarna och bestämmelserna i det land där skadan inträffat. Då lönar det sig att ta en Rese- och Olycksfallsförsäkring som tilläggsskydd.

När du beger dig utanför Norden, be att få ett Green Card-kort från oss. Kortet är ett bevis på att du har en gällande trafikförsäkring i Finland.

Du kan behöva en fullmakt

Om du beger dig utomlands med bil och du inte står som fordonets ägare eller innehavare i registerutdraget, behöver du en fullmakt med på resan. Fullmakten kan undertecknas av fordonets ägare eller innehavare. För att föra ut en bil som du köpt på avbetalning ur landet behöver du tillstånd av finansbolaget. Då beviljar finansbolaget fullmakten i egenskap av bilens ägare.

Blanketter för bilisten