Olycksfallsförsäkring för företagare

Ge oss några uppgifter om ditt företag. Vi kontaktar dig.

Begär offert
 1. Olycksfallsförsäkring för företagare
Utöver arbetsolycksfall och yrkessjukdomar omfattar Olycksfallsförsäkringen för företagare också olycksfall som inträffar på fritiden.

​​Ta Olycksfallsförsäkring för företagare, för säkerhets skull

Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen omfattar inte enskilda näringsidkare, deras familjemedlemmar som deltar i arbetet och inte heller företagens ägare, bolagsmän och delägare, vars bestämmanderätt i företaget är mer än 50 %.

Ovan nämnda företagare och ägare kan emellertid försäkra sig själva med ett skydd som motsvarar den lagstadgade olycksfallsförsäkringen, Olycksfallsförsäkringen för företagare.

Utöver arbetsolycksfall och yrkessjukdomar omfattar Olycksfallsförsäkringen för företagare också olycksfall som inträffar på fritiden. Motsvarande försäkring kan också tas enbart för arbetstid. Ersättningarna fastställs med stöd av lagstiftningen om olycksfallsförsäkring och försäkringsvillkoren.

Företagaren själv är den viktigaste resursen i sitt företag

Visste du, att över 90 % av fallen av kortvarig frånvaro inte beror på olycksfall utan på sjukdomar. Därför lönar det sig för företagaren att komplettera sitt försäkringsskydd med en Sjukvårdsförsäkring, som ger möjlighet att snabbt få vård och påskyndar återgången till arbetet.​​​​


Ersättning

Olycksfallsförsäkringen för företagare ger skydd och ersättning

Olycksfallsförsäkringen för företagare omfattar

 • olycksfall som inträffat i arbetet, på arbetsplatsen och på väg till eller från arbetet
 • yrkessjukdomar som orsakats i arbetet
 • olycksfall som inträffat på fritiden.

Med stöd av Olycksfallsförsäkringen för företagare utbetalas bl.a. följande ersättningar till följd av olycksfall och yrkessjukdom:

 • inkomstbortfall (dagpenning och olycksfallspension)
 • sjukvårdskostnader (bl.a. läkararvoden, läkemedel)
 • medicinsk och yrkesinriktad rehabilitering
 • bestående men (menersättning)
 • familjepension
 • begravningsbidrag.

Den årsarbetsinkomst som står till grund för ersättningen för inkomstbortfall fastställs när försäkringen tas. Som årsarbetsinkomst används i allmänhet beloppet av arbetsinkomsten i företagarens arbetspensionsförsäkring (FöPL-arbetsinkomst). För ersättningsbegränsningarna redogörs i försäkringsvillkoren. ​​

 1. Olycksfallsförsäkring för företagare