Olycksfallsförsäkring för företagare

Ge oss några uppgifter om ditt företag. Vi kontaktar dig.

Begär offert
 1. Olycksfallsförsäkring för företagare
Utöver arbetsolycksfall och yrkessjukdomar omfattar Olycksfallsförsäkringen för företagare också olycksfall som inträffar på fritiden.

​​Ta Olycksfallsförsäkring för företagare, för säkerhets skull

Arbetsolycksfallsförsäkringen omfattar inte privata näringsidkare, bolagsmän i öppet bolag, ansvariga bolagsmän i kommanditbolag och inte heller sådana delägare som arbetar i ledande ställning i aktiebolag och som ensam innehar över 30 % eller tillsammans med familjemedlemmar över 50 % av aktierna eller av det röstetal de medför. Även tysta bolagsmän i kommanditbolag samt familjemedlemmar till en privat näringsidkare lämnas utanför arbetsolycksfallsförsäkringen ifall de inte arbetar i anställningsförhållande i enlighet med arbetsavtalslagen. Med olycksfallsförsäkring för företagare kan ovannämnda personer ändå försäkra sig med lika omfattande skydd som arbetsolycksfallsförsäkring.

Utöver arbetsolycksfall och yrkessjukdomar omfattar olycksfallsförsäkringen för företagare också fritidsolycksfall. Vid behov är det också möjligt att teckna motsvarande försäkringen endast för fritid. Ersättningarna grundar sig på lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar samt på försäkringsvillkor.

Den nya lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar har trätt i kraft i början av år 2016.

Företagaren själv är den viktigaste resursen i sitt företag

Visste du, att över 90 % av fallen av kortvarig frånvaro inte beror på olycksfall utan på sjukdomar. Därför lönar det sig för företagaren att komplettera sitt försäkringsskydd med en Sjukvårdsförsäkring​, som ger möjlighet att snabbt få vård och påskyndar återgången till arbetet.​​​​

Håller du på att starta ett företag?

Bekanta dig med våra Nyetablerad företagare​ -sidor


Ersättning

Olycksfallsförsäkringen för företagare ger skydd och ersättning

Olycksfallsförsäkringen för företagare ersätter

 • ​arbetsolycksfall
 • ömhet orsakad av arbetsrörelse samt några andra skador som betraktas som arbetsolycksfall
 • yrkessjukdomar
 • olycksfall på fritiden.

Olycksfallsförsäkringen för företagare ger följande ersättningsförmåner

 • ​sjukvårdskostnader samt behövliga undersökningskostnader på grund av skada eller sjukdom
 • dagpenning i enlighet med var och ens egen FöPL-arbetsinkomst
 • olycksfallspension (full pension motsvarar 85 % av inkomsterna)
 • rehabiliteringspenning
 • andra rehabiliteringsförmåner
 • menersättning för bestående skada
 • familjepension (högst 70 % av inkomsten) och begravningshjälp.

  ​​​​​​​​
  Beloppet av ersättning för inkomstbortfall (dagpenning, olycksfallspension, rehabiliteringspenning) bestäms enligt företagarens FöPL-arbetsinkomst vid den tidpunkt skadan inträffade.​

Broschyrer

​​Läs mer om olycksfallsförsäkringen för företagare

​​​
 1. Olycksfallsförsäkring för företagare