Konsultansvar

Ge oss några uppgifter om ditt företag. Vi kontaktar dig.

Begär offert
Konsultansvarsförsäkringen lämpar sig för företag som bedriver teknisk projektering, då någon annan part verkställer projekt utgående från de planer som företaget utarbetat.

Konsultansvarsförsäkring för tekniska projekteringsbyråer

Försäkringen omfattar inte skador i samband med installationsverksamhet och inte heller skada till följd av fel i produkter som tillverkats eller levererats.

Försäkringen omfattar person- och sakskador samt ekonomiska sakskador som orsakats annan till följd av felaktighet eller bristfällighet i ett konsultuppdrag som försäkringstagaren utfört. I sin grundform ersätter försäkringen skador som orsakats beställaren i enlighet med de allmänna avtalsvillkoren för konsultverksamhet (KSE), dvs. upp till arvodesbeloppet. Försäkringen kan emellertid utvidgas att också omfatta skador som orsakas beställaren upp till försäkringsbeloppet.

Vi utreder huruvida försäkringstagaren är skadeståndsskyldig. Försäkringen omfattar också kostnader för rättegång som gäller skadebeloppet eller ersättningsskyldigheten.

Med ansvarsförsäkringar kan företaget överföra den skadeståndsskyldighet som baserar sig på lag på försäkringsbolaget. Vi skräddarsyr också ansvarsförsäkringar utgående från de särskilda behoven i just ditt företag. Fråga mer.​​