IPR-försäkring

Ge oss några uppgifter om ditt företag. Vi kontaktar dig.

Begär offert
IPR-försäkringen täcker företagets rättegångskostnader och skadestånd i fall som gäller kränkning av immateriella rättigheter.

​​Gardera dig i händelse av kränkningar av immateriella rättigheter

Försäkringstagaren kan välja försäkringens omfattning bland följande delar:

Försäkringstagarens försvarskostnader

  • Försäkringen ersätter rättegångskostnaderna, om den försäkrade blir tvungen att försvara sig mot en påstådd kränkning av någon annans immateriella rättigheter.

Försäkringstagarens kostnader för angrepp

  • Försäkringen täcker rättegångskostnaderna, om försäkringstagarens syfte är att förhindra att någon annan kränker försäkringstagarens immateriella rättigheter.

Skadestånd

  • Försäkringen ersätter ekonomiska skador som orsakas av oavsiktlig kränkning av tredje parts immateriella rättigheter.

Med ansvarsförsäkringar kan företaget överföra den skadeståndsskyldighet som baserar sig på lag på försäkringsbolaget. Vi skräddarsyr också ansvarsförsäkringar utgående från de särskilda behoven i just ditt företag. Fråga mer.​