If Transportföretagare

Ge oss några uppgifter om ditt företag. Vi kontaktar dig.

Begär offert
Det nya försäkringspaketet If Transportföretagare omfattar alla försäkringsbehov hos ett transportföreta​g och beaktar i premiesättningen till och med antalet kilometer som körs med företagets bilar.

De bästa bitarna i korthet:

  • Helkasko ersätter mer omfattande än normalt

  • If Kilometerförmån belönar våra företagskunder som kör lite

  • Vägtransportförsäkringen omfattar mer än vanliga försäkringar

  • Du får 25 % rabatt på den frivilliga bilförsäkringen när du har automatisk släckningsanordning.

Allt det här i ett och samma försäkringspaket:

Bilförsäkring

Den frivilliga motorfordonsförsäkringen ersätter plötsliga och oförutsedda skador på det egna fordonet. Försäkringe​n gäller överallt i Europa. I Helkasko ingår också ansvarsskydd utomlands, som ger tilläggsskydd t.ex. i Ryssland. Normal tilläggsutrustning ingår i försäkringen utan extra avgift. Helkasko för en lastbil som omfattas av försäkringen ersätter plötslig och oförutsedd egendomsskada som lastbilens lyftanordning orsakat bilens chassi, flak, förarhytt eller själva lyftanordningen i samband med lastning eller lossning.

Vägtransportansvarsförsäkring

Den förmånliga vägtransportansvarsförsäkringen som ingår i If Transportföretagare är mer omfattande. Försäkringen omfattar utan tilläggsavgift bland annat flyttning av last till ett annat fordon i samband med en trafikolycka.

Ansvarsförsäkring

If Transportföretagare inkluderar If Verksamhetsansvarsförsäkring, som ersätter sak- och personskador som försäkringstagaren orsakat. Vid behov kan till försäkringen också fogas en lyftansvarsförsäkring till förmånligt tilläggspris.

Personförsäkringar

Det lönar sig att komplettera det lagstadgade olycksfallsförsäkringsskyddet med andra personförsäkringar. If Sjukvårdsförsäkring för anställda ger möjlighet att snabbt få vård och påskyndar återgången till arbetet. ​​​​​​


Tilläggsförmåner

Ju mindre du kör, desto större fördel får du

If Kilometerförmån är en unik ny bilförsäkring, med vilken vi belönar våra företagskunder med få körkilometrar. Då du kör lite med bilen, minskar också risken för olycksfall. Samtidigt belastar du mindre miljön. Du får If Kilometerförmån endast som företagsfordonskund hos If och förmånen beviljas företagets alla person- och paketbilar, taxibilar, lastbilar och bussar.​​