If Paketbilsskydd

Ge oss några uppgifter om ditt företag. Vi kontaktar dig.

Begär offert
If Paketbilsskydd är en behändig försäkring för företagare på språng.
Försäkringen omfattar din person- eller paketbil samt verktyg och prylar i bilen. ​I Paketbilsskyddet ingår If Kilometerförmån och If Lastutrymmesskydd. I If Kilometerförmån fastställs försäkringspremien enligt antalet körkilometrar. Om du kör lite, betalar du mindre. Lastutrymmesskyddet ersätter skador på egendom som transporteras och förvaras i bilen.

Efterlängtad nyhet för företagare på språng

Försäkra dina viktigaste verktyg och ditt fordon på en gång. Om din bil eller dina redskap råkar ut för ett missöde, kan du snabbt återuppta din företagsverksamhet.

If Kilometerförmån: Du betalar endast för de kilometer som du kör

Ju mindre du kör, desto större fördel får du. När du tar försäkringen ger du en uppskattning av dina årliga körkilometrar. Om det sker förändringar i hur mycket du kör, kan du behändigt meddela oss om saken via din If Företagsfolder. Det lönar sig att hålla uppgifterna ajour, så att din självrisk är den avtalade ifall olyckan är framme.

If Lastutrymmesskydd: Skydd för verktyg och prylar

För en företagare på språng är bilen och alla verktyg och prylar som finns i bilen lika nödvändiga. Nu är också dina verktyg och ägodelar som hänför sig till ditt arbete försäkrade i händelse av bräckage, stöld och eldsvåda. Försäkringen gäller under transport och tillfällig förvaring.​

Exempel 1

En VVS-företagare från Uleåborg kör nästan 70 000 km om året. Med kilometerförmånen sparar han cirka 10 %. Föe en företagare som kör mindre, är förmånen ännu större, som mest hela 25 %.

Exempel 2

Tjuvar bröt sig in i en trädgårdsanläggares bil som stod parkerad vid vägen. Försäkringen ersatte de stulna motorsågarna och kompostkvarnen enligt gängse värde.​ ​​