If Lastutrymmesskydd

Ge oss några uppgifter om ditt företag. Vi kontaktar dig.

Begär offert
If Lastutrymmesskydd är ett transportskydd för företagets lösa anläggningstillgångar, då egendomen transporteras eller förvaras i företagets eget fordon eller transportmedel. Objekt för försäkringen är företagets lösa anläggningstillgångar enligt gängse värde.

If Lastutrymmesskydd ersätter

 • oförutsedda yttre skador på lösa anläggningstillgångar som används i företagets affärsverksamhet:
  • Bräckageskador
  • Inbrotts- och stöldskador
  • Rånskador
  • Brandskador
  • Explosionsskador

Försäkringen är avsedd för

 • företag med verksamnhet inom följande branscher:
  • Reparations- och servicefirmor
  • Städfirmor
  • Fastighetsunderhåll
  • Reparation, service och installation av maskiner och anordningar

Försäkringen gäller

 • då företagets lösa anläggningstillgångar lastas i ett transportmedel som ägs av företaget på företagets försäkringsställe
 • på arbetsplatsen, dit företagets arbetstagare har transporterat ovannämnda egendom för att utföra arbetet - och då arbetstagaren efter utfört arbete flyttar den försäkrade egendomen tillbaka till transportmedlet.
Försäkringens giltighet upphör, då företagets lösa anläggningstillgångar flyttas bort från transportmedlet tillbaka till företagets försäkringsställe.

Begränsningar och anmärkningar

 • ​Försäkringsbolaget har i en ersättningssituation rätt att kontrollera att det lösöre som ersätts överensstämmer med kundens bokföring.

 • Vid ersättning av skador från försäkringsskyddet tillämpas alltid det gängse värdet på de lösa anläggningstillgångarna.

 • If Lastutrymmesskydd gäller i Finland.​​​