If Kilometerförmån

Ge oss några uppgifter om ditt företag. Vi kontaktar dig.

Begär offert
If Kilometerförmån är en unik ny bilförsäkring, där vi belönar våra företagskunder som kör lite.

Ju mindre du kör, desto större är din förmån

Då bilen används mindre, minskar också risken för olycksfall. Denna enkla matematik har inte tidigare tillämpats på bilförsäkringar. En bilförsäkring som belönar dig för att köra lite får du endast som företagskund hos If.

Fördelarna med If Kilometerförmån

Rätt pris på försäkringen:
Ju mindre du kör, desto större är din förmån.

Miljövänlig:
Ju mindre du belastar miljön, desto mindre betalar du i försäkringspremier.

Branschspecifik:
If Kilometerförmån beaktar branschvisa skillnader i användningen av bil.

Du får If Kilometerförmån på både trafik- och bilförsäkringen för företagets fordon:

 • Personbilar (privat bruk ​och taxibilar)

 • Paketbilar (privat bruk, taxibilar samt tillståndspliktiga fordon)

 • Lastbilar

 • Bussar

Hur fungerar If Kilometerförmån?

När du tar försäkringen ska du uppge det årliga antalet kilometer som du kör samt bilens mätarställning. Om de sker förändringar i hur mycket du kör, kan du behändigt meddela oss om saken via If Företagsfoldern. Vi kontrollerar att uppgifterna om antalet körkilometer är korrekta bland annat i samband med skador och vid ingången av varje ny försäkringsperiod.

Det lönar sig att hålla uppgifterna om antalet körkilometer à jour, eftersom självrisken vid en skada kan vara tredubbel, om det verkliga antalet körkilometer avviker avsevärt från vad som uppgetts.

Dra nytta av If Kilometerförmån redan i dag! ​​​​​​


Exempel

 • En familj i Esbo använder sin tjänstebil 9 700 km om året. Med If Kilometerförmån är premien cirka 25 % förmånligare än tidigare.
 • En företagare kör med sin dumper cirka 70 000 km om året. Genom att ta i bruk If Kilometerförmån sjunker företagarens premier med cirka 10 %.
 • En taxiföretagare i Uleåborg kör varje år cirka 90 000 km. Med If Kilometerförmån sparar han cirka 10 % i försäkringspremier.
 • En byggfirma i Egentliga Finland kör cirka 18 000 km om året med sin paketbil. Med If Kilometerförmån sjunker premien med cirka 15 %.
 • De anställda hos en firma i Åbo kör med företagets leasingbilar i genomsnitt 24 000 km om året. Med If Kilometerförmån sparar företaget cirka 7 % i försäkringspremier.

De bästa skydden

De bästa bilförsäkringsskydden för företagskunder med If Kilometerförmån

 • Med Kontinuitetsskyddet för person- och paketbilar får du en ersättande bil till skadeplatsen inom två timmar överallt i Finland – också då färden avbryts till följd av ett tekniskt fel. Du kan använda den ersättande bilen under den tid som din bil är på reparation utan kilometerbegränsningar, dock högst 40 dygn.
 • Försäkringen gäller överallt i Europa. Ansvarsskydd utomlands garanterar att du har ett bättre skydd än normalt, om du gör dig skyldig till en trafikolycka i Ryssland.
 • Om bilen går till inlösning ersätter Inlösningsskyddet antingen en ny bil eller bilens marknadsvärde förhöjt med upp till 30 procent.
 • Du kan sköta dina försäkrings- och skadeärenden smidigt via den elektroniska If Företagsfoldern.

Utöver den lagstadgade trafikförsäkringen kan du vid behov välja alla följande skydd:

 • Kollisionsskydd
 • Älgskydd
 • Brandskydd
 • Brottsskydd (stöld, skadegörelse)
 • Rättsskydd
 • Kontinuitetsskydd
 • Glasskydd
 • Ansvarsskydd utomlands
 • Inlösningsskydd
 • Delbetalnings-, Bilintecknings- och Leasingskydd