Frivillig fordonsförsäkring

Ge oss några uppgifter om ditt företag. Vi kontaktar dig.

Begär offert
  1. Frivillig fordonsförsäkring
Det lönar sig att ta den frivilliga motorfordonsförsäkringen hos If. Då kan du vara säker på att allt väsentligt är försäkrat.

​​Ta en Frivillig Fordonsförsäkring hos en pålitlig partner

Försäkringen omfattar fordonet jämte utrustning som installerats i fordonet och som hänför sig till dess användning. Du behöver inte separat anmäla alla små detaljer i ditt fordon, det räcker med att uppge registreringsnumret!

Vi sammanställer att heltäckande skydd för ditt fordon

Du kan välja försäkringens omfattning i enlighet med dina behov. Det lönar sig att försäkra nyare fordon med en Helkaskoförsäkring. För äldre fordon kan en Delkaskoförsäkring vara tillräcklig. Hos oss får du också separata Brand-, Brotts- och Älgskydd. Brand- och Brottsskydden räcker till, om risken för en älgkrock är minimal, exempelvis för en truck som endast används på lagerområdet.

Vi har ett omfattande urval tilläggsskydd

If Kontinuitetsskydd är ett förträffligt skydd. Om din bil lämnar dig på vägen och du har avtalade möten att sköta, du ska hämta barnen från daghemmet och på kvällen ännu hinna till dina fritidsintressen, är en ersättande bil till stor hjälp. Med Kontinuitetsskyddet kan du vara säker på att din färd i Finland fortsätter. Du behöver endast ringa vår ersättningstjänst, så sköter vi om bogseringen av din bil till reparationsverkstaden och levererar en ersättande bil till önskad plats. Du kan använda den ersättande bilen tills din egen bil har reparerats. Och det bästa är att du inte behöver betala någonting för den ersättande bilen, eftersom Kontinuitetsskyddet inte ens har någon självrisk.

Glöm inte If Inlösningsskydd. Med If Inlösningsskydd kan du få en helt ny bil eller 30 % mer i ersättning för din gamla bil.

Andra tilläggsskydd

  • Bilserviceplus

  • Avbrottsskydd

  • Delbetalnings-, Bilintecknings- och Leasingskydd

  • Bilservice för tunga fordon

  • Bedrägeriskydd

  • Bräckageskydd

  • Glasskydd

  • Rättsskydd.

Läs också om Ifs försäkringspaket för företagsfordon.​​​​


  1. Frivillig fordonsförsäkring