Fritidsolycksfallsförsäkring

Ge oss några uppgifter om ditt företag. Vi kontaktar dig.

Begär offert
  1. Fritidsolycksfalls-försäkring
Från fritidsförsäkringar ersätts också skador t.ex. i distansarbete som inte omfattas av den lagstadgade olycksfallsförsäkringen.

​​​Arbetsgivaren kan försäkra sina anställda också på fritiden

Försäkringsskyddet kan tas för en enskild person eller grupp. Försäkringen kan också tecknas för ett särskilt ändamål, t.ex. för idrottsverksamhet på arbetsplatsen.

Som ett mer omfattande alternativ till fritidsolycksfallsförsäkringar kan vi också erbjuda If Sjukvårdsförsäkring för anställda. Den ersätter utöver olycksfall också sjukdomar.

Läs mer om If Sjukvårdsförsäkring för anställda


Ersättning

Fritidsolycksfallsförsäkringen ger skydd och ersättning

Fritidsolycksfallsförsäkringarna ersätter i enlighet med försäkringsvillkoren skador som orsakats de försäkrade under sådana omständigheter som anges i försäkringsbrevet.

Olycksfallsförsäkringen kan enligt val inkludera följande skydd:

  • Vårdkostnader till följd av olycksfall upp till det försäkringsbelopp som valts
  • Dagpenningsersättning vid övergående arbetsoförmåga till följd av olycksfall
  • Engångsersättning för bestående men till följd av olycksfall samt
  • Ersättning för dödsfall genom olyckshändelse.

Fritidsolycksfallsförsäkringen kan också fogas till den lagstadgade olycksfallsförsäkringen och försäkringsersättningarna fastställs då enligt lagen om olycksfallsförsäkring. ​​

  1. Fritidsolycksfalls-försäkring