Förskingringsskydd

Ge oss några uppgifter om ditt företag. Vi kontaktar dig.

Begär offert
Med Förskingringsskyddet kan företaget skydda sig mot eventuellt missbruk från de anställdas sida.

Ta Förskingringsskydd som skydd för ditt företag

Försäkringen omfattar skador till följd av ett egendomsbrott, som försäkringstagarens anställda har begått och som drabbar arbetsgivarens egendom.

Försäkringen kan också utvidgas att omfatta egendomsbrott som drabbar varor som tillhör försäkringstagarens kunder.

Vi skräddarsyr också ansvarsförsäkringar utgående från de särskilda behoven i just ditt företag. Fråga mer.